Versão API 1

API v1 permite fazer upload de imagens como convidado para Imagens Brasil. A API é praticamente o mesmo que a API do nosso roteiro Imagens Brasil anterior e será usado durante a transição para o futuro v2 API.

Chamada API

Request Method

chamadas API v1 pode ser feito usando o POST ou GET métodos de solicitação, mas desde solicitação GET são limitados pelo tamanho máximo permitido de uma URL que você deve preferir o método de solicitação POST.

Request URL

https://imagensbrasil.org/api/1/(action)/ (se isso não funcionar tente remover -> "/")

Parametros

 • Chave API The API v1 key is 9c9dfe77cd3bdbaa7220c6bbaf7452e7
 • Ação O que você quer fazer [values: upload].
 • código Ou um URL de imagem ou uma base64 encode de imagem codificada. Você também pode usar FILES["source"] no seu pedido.
 • formato Define o formato de retorno [values: json (default), redirect, txt].

Exemplo Chamada

GET https://imagensbrasil.org/api/1/upload/?key=9c9dfe77cd3bdbaa7220c6bbaf7452e7&source;=http://somewebsite/someimage.jpg&format;=json

Nota: Sempre use POST ao fazer upload de arquivos locais. codificação de URL pode alterar a fonte base64 devido a caracteres codificados ou apenas por solicitação de URL limite de comprimento devido ao pedido GET.

Response API

Respostas API v1 irá variar dependendo do formato parâmetro:

 • json Exibir todas as informações de imagem carregados em formato JSON. [default]
 • txt Retorna a URL da imagem direta em formato de text/plain.
 • redirect Redireciona para a URL visualizador de imagens.

Ao usar JSON a resposta terá códigos de status cabeçalhos para permitir que você observe facilmente se o pedido foi OK ou não. Ele também emite o status_txt e status_code propriedades.

Exemplo de Resposta (JSON)

{
      "status_code": 200,
      "success": {
        "message": "image uploaded",
        "code": 200
      },
      "image": {
        "name": "example",
        "extension": "png",
        "size": 53237,
        "width": 1151,
        "height": 898,
        "date": "2014-06-04 15:32:33",
        "date_gmt": "2014-06-04 19:32:33",
        "storage_id": null,
        "description": null,
        "nsfw": "0",
        "md5": "c684350d722c956c362ab70299735830",
        "storage": "datefolder",
        "original_filename": "example.png",
        "original_exifdata": null,
        "views": "0",
        "id_encoded": "L",
        "filename": "example.png",
        "ratio": 1.2817371937639,
        "size_formatted": "52 KB",
        "mime": "image/png",
        "bits": 8,
        "channels": null,
        "url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.png",
        "url_viewer": "http://127.0.0.1/image/L",
        "thumb": {
          "filename": "example.th.png",
          "name": "example.th",
          "width": 160,
          "height": 160,
          "ratio": 1,
          "size": 17848,
          "size_formatted": "17.4 KB",
          "mime": "image/png",
          "extension": "png",
          "bits": 8,
          "channels": null,
          "url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.th.png"
        },
        "medium": {
          "filename": "example.md.png",
          "name": "example.md",
          "width": 500,
          "height": 390,
          "ratio": 1.2820512820513,
          "size": 104448,
          "size_formatted": "102 KB",
          "mime": "image/png",
          "extension": "png",
          "bits": 8,
          "channels": null,
          "url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.md.png"
        },
        "views_label": "views",
        "display_url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.md.png",
        "how_long_ago": "moments ago"
      },
      "status_txt": "OK"
    }

Example Response (txt)

http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.png

Upravte nebo změňte velikost libovolného obrázku kliknutím na náhled obrázku
Upravte jakýkoli snímek tím, že se dotknete náhledu obrázku
Můžete přidat další obrázky z vašeho počítače nebo přidat URL adresy obrázků.
Můžete přidat další obrázky z vašeho zařízení, pořídit fotku nebo přidat URL adresy obrázků.
Nahrávání 0 obrázek (0% kompletní)
Fronta se nahrává. Proces nahrávání by měl trvat jen několik sekund.
Nahrávání dokončeno
Nahraný obsah byl přidán do . Můžete vytvořit nové album s právě nahraným obsahem.
Nahraný obsah byl přidán do .
Můžete vytvořit nové album s právě nahraným obsahem. Musíte se vytvořit účet nebo přihlásit se pro uložení tohoto obsahu do svého účtu.
Žádné obrázek nebyly nahrány
Bohužel se vyskytly nějaké chyby a server nemohl dokončit vaše požadavky.
  nebo zrušitzrušit zbývající
  Upozornění: Některé obrázky nelze nahrát. dozvědět se více
  Zkontrolujte chybovou zprávu kde se dozvíte více informací.
  JPG PNG BMP GIF WEBP 0.5 MB